“Төв ба Дотоод Азийн нүүдлийн соёл иргэншлийн асуудлууд” симпозиум зохион байгуулагдлаа.
2022-12-08
ЮНЕСКО-ийн ивээл дор Нүүдлийн Соёл иргэншлийг Судлах Олон Улсын Хүрээлэнгийн гишүүн орнууд болох Казахстан, Киргиз, Монгол, Турк улсын Засгийн газрын төлөөлөгчид, ЮНЕСКО-ийн Торгоны Зам хөтөлбөрийн мэргэжилтнүүд нар судалгаа, үзэл бодлоо олон нийтэд танилцууллаа.
# Сэдвүүд
мэдээ